Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku sięga korzeniami lat międzywojennych, a nawet lat jeszcze wcześniejszych bo przełomu XIX i XX wieku, kiedy to zaostrzyła się walka narodowościowa w całym zaborze pruskim. Najważniejszym zadaniem biblioteki stała się praca kulturalno-oświatowa mająca za zadanie obudzić świadomość narodową Polaków, oraz pielęgnację polskich tradycji historycznych i kulturalnych. Obowiązek ten przejęły również różnego rodzaju towarzystwa, oraz Związki Zawodowe i Społeczne.

 

W 1898 roku, mieszkaniec Czerwonaka Szczepan Krauze z Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, przywoził polskie książki, które w tajemnicy przed zaborcami wypożyczał mieszkańcom Gminy Czerwonak. Wypożyczaniem polskich książek zajmował się również właściciel piwiarni pan Jakubowski.

 

Początki rozwoju życia kulturalnego po II Wojnie światowej były niezwykle trudne, prawie wszystkie książki były zniszczone, w tak trudnych warunkach przystąpiono do organizowania sieci bibliotek w naszej gminie. Rozpoczęto od zbiórki książek wśród społeczności gminy, z magazynów fabryki papieru zebrano dodatkowo ok. 1000 książek i na podstawie tego księgozbioru zarejestrowano naszą bibliotekę.

 

W 1954 roku, skutkiem podziału administracyjnego gminy, Gminna Biblioteka Publiczna została przerejestrowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną obsługującą trzy gromady: Czerwonak, Owińska i Wierzonkę. W maju 1956 roku kierownikiem biblioteki została Zofia Poznańska, zasłużony działacz na rzecz regionu, autorka Kroniki Czerwonaka, która aktywnie pielęgnowała polską kulturę i rozwijała życie towarzyskie, poprzez organizowanie amatorskich przedstawień teatralnych, jak również spotkań autorskich.

 

W powojennej historii Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku funkcjonuje już od przeszło półwiecza. Na przestrzeni tych lat zmieniła się jej nazwa, struktura organizacyjna i zasięg oddziaływania. Początkowo Biblioteki były Publiczne, następnie Gromadzkie, a od 1975 roku do chwili obecnej jako Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku. Jej dzieje to przede wszystkim rozbudowa sieci bibliotecznych, starania o lokale, zdobywanie środków na zakup książek, sprzętu, w tym komputerów. Po wielu latach starań stworzony został obecny model bibliotek publicznych w Gminie Czerwonak.

 

Lata 90-te przyniosły zmiany w strukturze bibliotek, ciężar utrzymania i prowadzenia bibliotek spoczął na gminach w ramach zadań własnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, którą od ponad 20 lat kieruje Renata Laskowska, swoje lokum zmieniała trzykrotnie. Najpierw trafiła do ciasnego, zimnego pomieszczenia na ul. Szkolnej 1, w roku 1990 przeniesiono księgozbiór do pomieszczeń piwnicznych na Os. 40-Lecia PRL 1, a od roku 1998 do dnia dzisiejszego funkcjonuje w pomieszczeniach bibliotecznych w bloku 7a i pełni zadania centrali gminnej sieci bibliotek publicznych. W skład sieci wchodzą filie w Owińskach, Koziegłowach i Bolechowie.

 

Biblioteka dysponuje czytelnią, oraz wypożyczalnią dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Gromadzony przez lata księgozbiór stanowi dużą wartość materialną, jak i duchową. Księgozbiór wzbogacają wydawnictwa encyklopedyczno-informacyjne, słowniki, albumy, oraz czasopisma. Gromadzimy dokumentację bieżących wydarzeń (D.Ż.S.) dotyczących naszej gminy w postaci albumów fotograficznych, kronik, wycinków prasowych.