Henryk Kijanowski

Pan Henryk mieszka w naszej Gminie od urodzenia, jest emerytowanym nauczycielem Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, gdzie na kołach zainteresowań prowadził z młodzieżą zajęcia artystyczne i zarażał podopiecznych swoją pasją. Pan Henryk jest z zamiłowania rzeźbiarzem oraz malarzem, a efekty jego pracy można było wielokrotnie podziwiać na wystawach w naszej Gminie. Ze swojej natury jest społecznikiem, który aktywnie działa na rzecz Czerwonaka oraz jego mieszkańców. Pan Henryk interesuje się również pszczelarstwem, które stara się połączyć ze swoją pracą na rzecz innych przez prowadzenie zajęć z edukacji pszczelarstwa. Jest również założycielem skansenu przy bibliotece w Owińskach.Powrót