Biblioteka

 

Historia

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku została zarejestrowana dnia 5 marca 1948 roku w Rejestrze Bibliotek pod numerem 73. Bibliotekę nadzorował nauczyciel Stanisław Kunach.

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku sięga korzeniami lat międzywojennych, a nawet lat jeszcze wcześniejszych bo przełomu XIX i XX wieku, kiedy to zaostrzyła się walka narodowościowa w całym zaborze pruskim. Najważniejszym zadaniem biblioteki stała się praca kulturalno-oświatowa mająca za zadanie obudzić świadomość narodową Polaków, oraz pielęgnację polskich tradycji historycznych i kulturalnych. Obowiązek ten przejęły również różnego rodzaju towarzystwa, oraz Związki Zawodowe i Społeczne.

W 1898 roku, mieszkaniec Czerwonaka Szczepan Krauze z Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, przywoził polskie książki, które w tajemnicy przed zaborcami wypożyczał mieszkańcom Gminy Czerwonak. Wypożyczaniem polskich książek zajmował się również Pan Jakubowski właściciel piwiarni.

Początki rozwoju życia kulturalnego po II Wojnie światowej były niezwykle trudne, prawie wszystkie książki były zniszczone, w tak trudnych warunkach przystąpiono do organizowania sieci bibliotek w naszej gminie. Rozpoczęto od zbiórki książek wśród społeczności gminy, z magazynów fabryki papieru zebrano dodatkowo ok. 1000 książek i na podstawie tego księgozbioru zarejestrowano naszą bibliotekę.

W 1954 roku, skutkiem podziału administracyjnego gminy, Gminna Biblioteka Publiczna została przerejestrowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną obsługującą trzy gromady: Czerwonak, Owińska i Wierzonkę. W maju 1956 roku kierownikiem biblioteki została Pani Zofia Poznańska, zasłużony działacz na rzecz regionu, autorka Kroniki Czerwonaka, która aktywnie pielęgnowała polską kulturę i rozwijała życie towarzyskie, poprzez organizowanie amatorskich przedstawień teatralnych, jak również spotkań autorskich.

W powojennej historii Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku funkcjonuje już od przeszło półwiecza. Na przestrzeni tych lat zmieniła się jej nazwa, struktura organizacyjna i zasięg oddziaływania. Początkowo Biblioteki były Publiczne, następnie Gromadzkie, a od 1975 roku do chwili obecnej jako Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku. Jej dzieje to przede wszystkim rozbudowa sieci bibliotecznych, starania o lokale, zdobywanie środków na zakup książek, sprzętu, w tym komputerów. Po wielu latach starań stworzony został obecny model bibliotek publicznych w Gminie Czerwonak.

Lata 90-te przyniosły zmiany w strukturze bibliotek, ciężar utrzymania i prowadzenia bibliotek spoczął na gminach w ramach zadań własnych.

 

Obecnie

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, którą od ponad 20 lat kieruje Renata Laskowska, swoje lokum zmieniała trzykrotnie. Najpierw trafiła do ciasnego, zimnego pomieszczenia na ul. Szkolnej 1, w roku 1990 przeniesiono księgozbiór do pomieszczeń piwnicznych na Os. 40-Lecia PRL 1, a od roku 1998 do dnia dzisiejszego funkcjonuje w pomieszczeniach bibliotecznych w bloku 7a i pełni zadania centrali gminnej sieci bibliotek publicznych.

W skład sieci wchodzą filie w Owińskach, Koziegłowach i Bolechowie.

Biblioteka dysponuje czytelnią, oraz wypożyczalnią dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Gromadzony przez lata księgozbiór stanowi dużą wartoœć materialną, jak i duchową. Księgozbiór wzbogacają wydawnictwa encyklopedyczno - informacyjne, słowniki, albumy, oraz czasopisma. Gromadzimy dokumentację bieżących wydarzeń (D.Ż.S.) dotyczących naszej gminy w postaci albumów fotograficznych, kronik, wycinków prasowych.

Od kilku lat biblioteka bierze udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom", prowadzi akcję Pogotowia Bibliotecznego (8-120-701) dla osób nie mogących samodzielnie przyjœć do biblioteki.

Organizujemy wakacje i ferie w bibliotece.

Promujemy twórczoœć naszego regionu, popularyzujemy książkę - czytelnictwo - bibliotekę.

Jedną z form działalnoœci upowszechnieniowej, są spotkania autorskie oraz spotkania teatralne.

Biblioteka za swoją działalnoœć otrzymała wiele nagród min.:

  • w 2000 roku "Najlepsza biblioteka gminna",

  • w roku 2001 "Wakacje z książką",

  • w 2006 roku "Biblioteka przyjazna każdemu",

  • a dyrektor biblioteki została wyróżniona odznaczeniem Zasłużony Działacz Kultury (2003 r.) przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej.

Na przestrzeni lat Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku przekształciła się w prężną skomputeryzowaną placówkę, dysponującą na dzień 31.12.2005r. 20774 woluminów, z dostępem do internetu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Czerwonaku oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wydała książkę pt.: "Na skraju puszczy" autorstwa Marka Rezlera.
Książka jest do nabycia we wszystkich Bibliotekach Publicznych naszej Gminy w cenie 12 zł.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 061 8 120 701.

W wakacje 2012 r. biblioteka przeprowadziła niezbędny remont. Zostały odmalowane ściany, sufity, wymieniono grzejniki i drzwi, założono nowe oświetlenie oraz położono lenteks na podłogi. Wypożyczalnia dla dorosłych wzbogaciła się o nowe regały.

W naszych bibliotekach co miesiąc przybywa kilkadziesiąt nowych tytułów. Są to poszukiwane przez czytelników bestselery z literatury pięknej oraz opracowania popularnonaukowe. Biblioteka gromadzi audiobooki i książki z dużą czcionką. Posiadamy stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do internetu  dzięki grantowemu programowi  Akademia Orange dla bibliotek.

Nasza biblioteka bierze udział w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek na lata 2009-2013, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w małych miejscowościach.

W ramach programu otrzymaliśmy wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, urządzenia wielofunkcyjne i aparaty cyfrowe. Mamy możliwość korzystania z praktycznych szkoleń dla bibliotekarzy oraz uczestnictwa w konkursach grantowych dla bibliotek.

Na rok 2013 opracowano plan rozwoju naszej placówki. Głównym jego celem jest edukacja dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.biblioteki.org

 

 Cele i zadania biblioteki

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienia wiedzy i rozwoju kultury, oraz: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych np. książka na telefon lub książka mówiona.

Prowadzenie działalnoœci informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych.

 

Status prawny

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Gminy w Czerwonaku, posiada osobowoœć prawną, i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Czerwonaku.
 

Pracownicy Biblioteki

Ewa Małyszka-Sydoruk - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku

Dorota Jóźwiak
- bibliotekarz

Agnieszka Jopp- bibliotekarzMaciej Posanow - księgowy

Nad stroną czuwa Ewa Małyszka-Sydoruk i Agnieszka Jopp

BIBLIOTEKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

 

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka osobom niewidomym i słabowidzącym.

Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix. Niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mogli wypożyczać książki wraz z Czytakiem.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.