Priorytet II

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 2 Programu BN Zakup nowoœści wydawniczych do bibliotek" Zakup nowoœści wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014 wynosił 3 mln zł.

Również nasza biblioteka ze współpraca z biblioteką Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Bolechowie skorzystała z tego projektu i zakupiła nowoœści według potrzeb biblioteki szkolnej.

W ramach PRIORYTETU 2 (Zakup nowoœści wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych), finansowany przez Bibliotekę Narodową, biblioteka gminna w Czerwonaku, do filii w Bolechowie, zakupiła 235 książek dla dzieci i młodzieży. Znalazły się wœród nich powieœci, opowiadania, poezja, książeczki dla najmłodszych z serii Czytam sobie, Czytam z Martynką, baśnie, legendy, a także literatura popularnonaukowa (tematyka sportowa, patriotyczna, wartoœci społeczne).

Wzbogacony został również dział lektur, między innymi dokupiono Chłopców z Placu Broni, Naszą mamę czarodziejkę, W 80 dni dookoła œwiata, Szatana z siódmej klasy, Kubusia Puchatka, Opowieœć wigilijną.

Z uzyskanych środków można było także zakupić lektury, które obowiązują w klasach I - III szkoły podstawowej, w związku z nową podstawą programową, tj. 120 przygód Koziołka Matołka, Babcia na jabłoni, Dziadek na huśtawce, Pompon w rodzinie Fisiów, Pamiętnik Felka Parerasa.

Biblioteka zakupiła również 43 audiobooki (znalazły się tutaj lektury, powieœci dziecięce i młodzieżowe, poezja dla najmłodszych, baœnie, opowiadania o zwierzętach i wiele innych).

Mamy nadzieję, że w związku z pojawieniem się w wypożyczalni dużej ilości nowości księgarskich i wznowień wzrośnie czytelnictwo, a także, że nowe pozycje będą inspiracją do ciekawego ich wykorzystania w czasie lekcji bibliotecznych i na zajęciach lekcyjnych.

W 2015 roku w ramach Priorytetu 2 Biblioteka otrzymała 11 595  zł.