Priorytet I

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej  "Zakup nowoœści wydawniczych do bibliotek" 2014.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 Programu BN "Zakup nowoœci wydawniczych do bibliotek" w roku 2014 wynosił 20 mln zł, w tym 1/3 kwoty dotacji na zakup nowoœci wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Również nasze biblioteki skorzystała z pewnej puli pieniędzy i zakupiły książki.