Spotkanie z Kresami

Spotkanie z Kresami

 

       Dniu 11 lutego 2020r. w filii w Owińskach odbyła się prelekcja pt. „Spotkanie z Kresami”Prelekcję poprowadził Pan Marek Szpytko z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich z Poznania. Seniorzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali ciekawych informacji o dawnych ziemiach polskich oraz teraźniejszej pomocy udzielanej przez Pana Marka, małym szkołom polskim na tych terenach. Były interesujące slajdy i filmy. Prelekcji towarzyszyła wystawa książek o tematyce kresowej. Słuchacze chętnie zapoznali się z literaturą związaną z tematem prelekcji.


 


Powrót