Wanda Tylkowska

Pani Wanda urodziła się w Owińskach, obecnie mieszka w Bolechówku, co jak sama podkreœla, jest dla niej źródłem radości poprzez możliwość intesywnego kontaktu z naturą. Zaczęła realizować się jako artystka dopiero po przejœciu na emeryturę. Pani Wanda jest artystką niezwykle wszechstronną  aktualnie maluje obrazy, ale zajmowała się też malarstwem na szkle, malarstwem ikon na drewnie oraz tworzeniem techniką decupage.


 


Powrót